Profil aluminiowy 45x90 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktowy
104590L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
3,25 kg/m
Pole powierzchni
1227,20 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 25,32 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 96,06 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 11,25 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 21,35 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D