Profil aluminiowy 45x90 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktu: 104590L
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 90,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 3,25 kg/m
Pole powierzchni: 1227,20 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 25,32 cm4
ly = 96,06 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 11,25 cm3
Wy = 21,35 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D