Profil aluminiowy 45x90 z rowkiem 8

Kod produktu: 104590
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 90,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 4,11 kg/m
Pole powierzchni: 1515,80 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 32,67 cm4
ly = 125,84 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 14,52 cm3
Wy = 27,96 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D