Profil aluminiowy 45x90 z rowkiem 8

Kod produktowy
104590
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
4,11 kg/m
Pole powierzchni
1515,80 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 32,67 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 125,84 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 14,52 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 27,96 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D