Profil aluminiowy 45x45 w wersji ekonomicznej z rowkiem 8

Kod produktu: 104545E
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,52 kg/m
Pole powierzchni: 608,61 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 10,04 cm4
ly = 10,04 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 4,44 cm3
Wy = 4,44 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D