Profil aluminiowy 45x45 w wersji ekonomicznej z rowkiem 8

Kod produktowy
104545E
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,52 kg/m
Pole powierzchni
608,61 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 10,04 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 10,04 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 4,44 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 4,44 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D