Profil aluminiowy 45x45 z rowkiem 8

Kod produktu: 104545
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 2,47 kg/m
Pole powierzchni: 909,56 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 17,38 cm4
ly = 17,38 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 7,72 cm3
Wy = 7,72 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D