Profil aluminiowy 45x45 z rowkiem 8

Kod produktowy
104545
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
2,47 kg/m
Pole powierzchni
909,56 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 17,38 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 17,38 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 7,72 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 7,72 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D