Profil aluminiowy 45x135 z rowkiem 8

Kod produktowy
104535
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
135,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
4,33 kg/m
Pole powierzchni
25,99 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 34,89 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 286,41 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 15,51 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 42,43 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D