Profil aluminiowy 45x135 z rowkiem 8

Kod produktu: 104535
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 135,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 4,33 kg/m
Pole powierzchni: 25,99 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 34,89 cm4
ly = 286,41 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 15,51 cm3
Wy = 42,43 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D