Profil aluminiowy 45x120 z rowkiem 8

Kod produktowy
104513
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
120,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
3,94 kg/m
Pole powierzchni
1486,36 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 30,10 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 218,80 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 13,38 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 34,67 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D