Profil aluminiowy 45x120 z rowkiem 8

Kod produktu: 104513
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 120,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 3,94 kg/m
Pole powierzchni: 1486,36 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 30,10 cm4
ly = 218,80 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 13,38 cm3
Wy = 34,67 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D