Profil aluminiowy 45x45 z zamkniętymi rowkami 8

Kod produktowy
104504
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
2,06 kg/m
Pole powierzchni
758,03 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 14,00 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 14,00 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 6,22 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 6,22 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D