Kątowy profil aluminiowy 45x45 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktowy
104503L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,51 kg/m
Pole powierzchni
585,28 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 8,20 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 8,20 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 3,26 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 3,26 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D