Kątowy profil aluminiowy 45x45 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktu: 104503L
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,51 kg/m
Pole powierzchni: 585,28 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 8,20 cm4
ly = 8,20 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 3,26 cm3
Wy = 3,26 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D