Kątowy profil aluminiowy 45x45 z rowkiem 8

Kod produktu: 104503
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,94 kg/m
Pole powierzchni: 706,10 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 10,45 cm4
ly = 10,45 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 4,28 cm3
Wy = 4,28 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D