Kątowy profil aluminiowy 45x45 z rowkiem 8

Kod produktowy
104503
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,94 kg/m
Pole powierzchni
706,10 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 10,45 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 10,45 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 4,28 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 4,28 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D