Profil aluminiowy 45x45 z jednym rowkiem 8

Kod produktu: 104501
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,58 kg/m
Pole powierzchni: 569,14 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 10,52 cm4
ly = 11,10 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 4,67 cm3
Wy = 4,90 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D