Profil aluminiowy 45x45 z jednym rowkiem 8

Kod produktowy
104501
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,58 kg/m
Pole powierzchni
569,14 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 10,52 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 11,10 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 4,67 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 4,90 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D