Profil aluminiowy okrągły D=45 z rowkiem 8

Kod produktowy
104345
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
43,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,08 kg/m
Pole powierzchni
396,34 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 6,37 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 6,55 cm4

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D