Profil aluminiowy 40x80 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktu: 104080L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 80,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 2,99 kg/m
Pole powierzchni: 1117,73 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 18,30 cm4
ly = 68,07 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 9,20 cm3
Wy = 17,01 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D