Profil aluminiowy 40x80 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktowy
104080L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
80,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
2,99 kg/m
Pole powierzchni
1117,73 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 18,30 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 68,07 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 9,20 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 17,01 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D

Wersje

Profil aluminiowy 40x80 z rowkiem 8