Profil aluminiowy 40x40 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktowy
104040L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,67 kg/m
Pole powierzchni
623,99 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 9,46 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 9,46 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 4,73 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 4,73 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D

Wersje

Profil aluminiowy 40x40 z jednym rowkiem 8

Profil aluminiowy 40x40 z dwoma przeciwległymi rowkami 8

Profil aluminiowy 40x40 z dwoma przyległymi rowkami 8

Profil aluminiowy 40x40 z trzema rowkami 8

Profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 8

Profil aluminiowy 40x40 w wersji EKONOMICZNEJ z rowkiem 8