Profil aluminiowy 40x40 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktu: 104040L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,67 kg/m
Pole powierzchni: 623,99 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 9,46 cm4
ly = 9,46 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 4,73 cm3
Wy = 4,73 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D