Profil aluminiowy 40x40 w wersji EKONOMICZNEJ z rowkiem 8

Kod produktowy
104040E
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,36 kg/m
Pole powierzchni
504,54 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 7,61 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 7,61 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 3,81 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 3,81 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D