Profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 8

Kod produktowy
104040
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
2,29 kg/m
Pole powierzchni
854,30 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 13,65 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 13,65 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 6,83 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 6,83 cm3

Pliki CAD 3D

IGS
STP

Interaktywny model 3D

Wersje

Profil aluminiowy 40x40 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Profil aluminiowy 40x40 w wersji EKONOMICZNEJ z rowkiem 8