Profil aluminiowy 40 x 160 z rowkiem 8

Kod produktu: 104016
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 160,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 7,40 kg/m
Pole powierzchni: 2724,54 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 47,02 cm4
ly = 664,75 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 23,51 cm3
Wy = 83,09 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D