Profil aluminiowy 40 x 160 z rowkiem 8

Kod produktowy
104016
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
160,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
7,40 kg/m
Pole powierzchni
2724,54 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 47,02 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 664,75 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 23,51 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 83,09 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D