Profil aluminiowy 40x120 z rowkiem 8

Kod produktowy
104013L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
120,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
4,31 kg/m
Pole powierzchni
1611,46 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 27,06 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 216,75 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 13,52 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 36,11 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D