Profil aluminiowy 40x120 z rowkiem 8

Kod produktu: 104013L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 120,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 4,31 kg/m
Pole powierzchni: 1611,46 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 27,06 cm4
ly = 216,75 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 13,52 cm3
Wy = 36,11 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D