Profil aluminiowy 32x90 z rowkiem 8

Kod produktowy
103290
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
32,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
3,03 kg/m
Pole powierzchni
1118,21 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 12,12 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 79,57 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 6,82 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 17,68 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D