Profil aluminiowy 32x45 z rowkiem 8

Kod produktu: 103245
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 32,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,57 kg/m
Pole powierzchni: 587,62 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 6,20 cm4
ly = 9,50 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 2,48 cm3
Wy = 4,22 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D