Profil aluminiowy 32x45 z rowkiem 8

Kod produktowy
103245
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
32,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,57 kg/m
Pole powierzchni
587,62 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 6,20 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 9,50 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 2,48 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 4,22 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D