Profil aluminiowy 32x32 z rowkiem 8

Kod produktu: 103234
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 32,00 mm
Szerokość: 32,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 0,97 kg/m
Pole powierzchni: 321,40 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 3,37 cm4
ly = 3,37 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 2,10 cm3
Wy = 2,10 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D