Profil aluminiowy 32x32 z rowkiem 8

Kod produktowy
103234
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
32,00 mm
Szerokość
32,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
0,97 kg/m
Pole powierzchni
321,40 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 3,37 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 3,37 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 2,10 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 2,10 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D