Profil aluminiowy 32x32 w wersji lekkiej z dwoma przyległymi rowkami 8

Kod produktu: 103232L
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 32,00 mm
Szerokość: 32,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,10 kg/m
Pole powierzchni: 411,62 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 4,10 cm4
ly = 4,10 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 2,19 cm3
Wy = 2,19 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D