Profil aluminiowy 30x60 z rowkiem 8

Kod produktowy
103068
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
30,00 mm
Szerokość
60,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,60 kg/m
Pole powierzchni
633,72 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 5,59 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 21,19 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 3,78 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 7,06 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D