Profil aluminiowy 30x30 z rowkiem 6

Kod produktu: 103030
Kategoria produktu: Moduł 30 Rowek 6

Podstawowe parametry

Wysokość: 30,00 mm
Szerokość: 30,00 mm
Szerokość rowka: 6,2 mm
Masa / długość: 0,85 kg/m
Pole powierzchni: 298,69 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 2,43 cm4
ly = 2,43 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 1,62 cm3
Wy = 1,62 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D