Profil aluminiowy 30x30 z rowkiem 6

Kod produktowy
103003L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
30,00 mm
Szerokość
30,00 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
0,79 kg/m
Pole powierzchni
290,48 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 2,72 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 2,72 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 1,70 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 1,70 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D