Profil aluminiowy 30x30 z trzema rowkami 6

Kod produktowy
103003
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
30,00 mm
Szerokość
30,00 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
0,85 kg/m
Pole powierzchni
319,85 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 2,68 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 2,70 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 1,75 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 1,80 cm3

Pliki CAD 3D

IGS
STP

Interaktywny model 3D