Profil aluminiowy 30x30mm (2 rowki, Rowek 6)

Kod produktu: 103002
Kategoria produktu: Moduł 30 Rowek 6

Podstawowe parametry

Wysokość: 30,00 mm
Szerokość: 30,00 mm
Szerokość rowka: 6,2 mm
Masa / długość: 0,82 kg/m
Pole powierzchni: 295,38 mm2
Powierzchnia: Anodowana szara 15 μm
Materiał: AlMgSi 0.5F25

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 2,58 cm4
ly = 2,58 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 1,66 cm3
Wy = 1,66 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D