Profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 5

Kod produktu: 102440
Kategoria produktu: Moduł 20 Rowek 5

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 5,2 mm
Masa / długość: 1,39 kg/m
Pole powierzchni: 515,02 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 9,31 cm4
ly = 9,31 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 4,66 cm3
Wy = 4,66 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D