Profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 5

Kod produktowy
102440
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)
Profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 5

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
5,2 mm
Masa / długość
1,39 kg/m
Pole powierzchni
515,02 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 9,31 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 9,31 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 4,66 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 4,66 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D