Profil aluminiowy 10x40 z rowkiem 5

Kod produktowy
102410
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
10,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
5,2 mm
Masa / długość
0,60 kg/m
Pole powierzchni
220,42 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 0,23 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 3,34 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 0,48 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 1,67 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D