Profil aluminiowy typu "C"

Kod produktu: 102243
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 20,50 mm
Szerokość: 43,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,00 kg/m
Pole powierzchni: 370,63 mm2
Powierzchnia: Anodowana szara 15 μm
Materiał: AlMgSi 0.5F25

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 1,70 cm4
ly = 8,52 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 1,34 cm3
Wy = 3,96 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D