Profil aluminiowy typu C 20,5x43 z rowkiem 8

Kod produktowy
102243
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
20,50 mm
Szerokość
43,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,00 kg/m
Pole powierzchni
370,63 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 1,70 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 8,52 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 1,34 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 3,96 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D