Profil aluminiowy 21,5x21,5 z dwoma przyległymi rowkami 6

Kod produktowy
102121
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
21,50 mm
Szerokość
21,50 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
0,51 kg/m
Pole powierzchni
205,32 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 0,91 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 0,91 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 0,73 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 0,73 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D