Profil 20x65 do przenośników płytkowych

Kod produktu: 102065
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 20,00 mm
Szerokość: 65,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 0,84 kg/m
Pole powierzchni: 310,88 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 1,34 cm4
ly = 11,64 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 2,38 cm3
Wy = 3,58 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D