Profil 20x65 do przenośników płytkowych

Kod produktowy
102065
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
20,00 mm
Szerokość
65,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
0,84 kg/m
Pole powierzchni
310,88 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 1,34 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 11,64 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 2,38 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 3,58 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D