Profil aluminiowy 20x40 z rowkiem 5

Kod produktu: 102040
Kategoria produktu: Moduł 20 Rowek 5

Podstawowe parametry

Wysokość: 20,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 5,2 mm
Masa / długość: 0,90 kg/m
Pole powierzchni: 332,64 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 1,42 cm4
ly = 5,16 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 1,42 cm3
Wy = 2,58 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D