Profil aluminiowy 20x40 z rowkiem 5

Treść opisu

Kod produktowy
102040
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
20,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
5,2 mm
Masa / długość
0,90 kg/m
Pole powierzchni
332,64 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 1,42 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 5,16 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 1,42 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 2,58 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D