Profil aluminiowy 20x20 z rowkiem 5

Kod produktowy
102020
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
20,00 mm
Szerokość
20,00 mm
Szerokość rowka
5,2 mm
Masa / długość
0,50 kg/m
Pole powierzchni
183,60 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 0,72 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 0,72 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 0,72 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 0,72 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D