Profil aluminiowy 10x20 z rowkiem 5

Kod produktowy
102010
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
10,00 mm
Szerokość
20,00 mm
Szerokość rowka
5,2 mm
Masa / długość
0,40 kg/m
Pole powierzchni
147,18 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 0,60 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 0,13 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 0,30 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 0,60 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D