Profil aluminiowy 10x20 z rowkiem 5

Kod produktu: 102010
Kategoria produktu: Moduł 20 Rowek 5

Podstawowe parametry

Wysokość: 10,00 mm
Szerokość: 20,00 mm
Szerokość rowka: 5,2 mm
Masa / długość: 0,40 kg/m
Pole powierzchni: 147,18 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 0,60 cm4
ly = 0,13 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 0,30 cm3
Wy = 0,60 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D