Profil 19x92 do przenośników płytkowych

Kod produktowy
101992
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
19,00 mm
Szerokość
92,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,66 kg/m
Pole powierzchni
613,72 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 2,60 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 39,31 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 3,17 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 8,55 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D