Profil 19x92 do przenośników płytkowych

Kod produktu: 101992
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 19,00 mm
Szerokość: 92,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,66 kg/m
Pole powierzchni: 613,72 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 2,60 cm4
ly = 39,31 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 3,17 cm3
Wy = 8,55 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D