Profil aluminiowy 18,5x90 z rowkiem 8

Kod produktowy
101890
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
18,50 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
2,16 kg/m
Pole powierzchni
806,28 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 3,40 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 46,67 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 3,53 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 11,01 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D