Profil aluminiowy 18,5x90 z rowkiem 8

Kod produktu: 101890
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 18,50 mm
Szerokość: 90,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 2,16 kg/m
Pole powierzchni: 806,28 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 3,40 cm4
ly = 46,67 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 3,53 cm3
Wy = 11,01 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D