Profil aluminiowy 18,5x45 z rowkiem 8

Kod produktowy
101845
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
18,50 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,16 kg/m
Pole powierzchni
428,83 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 1,88 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 5,80 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 2,03 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 2,57 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D