Profil aluminiowy 18,5x32 z rowkiem 8

Kod produktowy
101832
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
18,50 mm
Szerokość
32,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
0,99 kg/m
Pole powierzchni
366,86 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 1,42 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 2,99 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 1,53 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 1,56 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D