Profil aluminiowy 18,5x32 z rowkiem 8

Kod produktu: 101832
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 18,50 mm
Szerokość: 32,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 0,99 kg/m
Pole powierzchni: 366,86 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 1,42 cm4
ly = 2,99 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 1,53 cm3
Wy = 1,56 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D