Profil aluminiowy 16x40 z jednym rowkiem 8

Kod produktowy
101640
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
16,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,60 kg/m
Pole powierzchni
419,26 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 5,59 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 21,19 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 3,72 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 7,06 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D