Profil aluminiowy 13x21,5 z jednym rowkiem 6

Kod produktowy
101321
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
13,00 mm
Szerokość
21,50 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
0,48 kg/m
Pole powierzchni
166,75 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 0,32 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 0,60 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 0,50 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 0,46 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D