Profil aluminiowy 120x120 z rowkiem 8

Kod produktowy
101212
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
120,00 mm
Szerokość
120,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
10,65 kg/m
Pole powierzchni
3827,66 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 688,20 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 688,20 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 114,70 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 114,70 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D