Profil teowy aluminiowy 18,5x180 z rowkiem 8

Kod produktowy
101180
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)
101180 profil aluminiowy

Podstawowe parametry

Wysokość
18,50 mm
Szerokość
180,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
4,62 kg/m
Pole powierzchni
1763,69 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny
101180 zwymiarowany profil aluminiowy

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 6,67 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 403,18 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 7,17 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 44,85 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D

Wersje

Profil aluminiowy 18,5x45 z trzema rowkami 8

101803 profil aluminiowy

Profil aluminiowy 18,5x90 z rowkiem 8

101890 profil aluminiowy