Nowość w systemie profili: profil aluminiowy 32 x 32 z czterema rowakami 8