Nowość w systemie profili: profil aluminiowy 32 x 32 z czterema rowkami 8