Profil aluminiowy 45x45 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod: 

104545L

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

Aluminiowy profil konstrukcyjny 45x45 z rowkiem 8

Przekrój poprzeczny

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek teowy: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,910 kg/m

Masa belki: 

11,46 kg

Pole powierzchni: 

722,005 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu konstrukcyjnego 45x45 z rowkiem 8

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 12,80 cm4

lx

= 12,80 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 5,69 cm3

Wy

= 5,69 cm3