Złącze do rowka do profili 101803 i 101180

321800